Przeskocz do treści

Program ogniska

PROGRAM OGNISKA MISYJNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ROK SZKOLNY 2012/13

„Z MARYJĄ W ROKU WIARY 

 

Opiekun ogniska Katechetka Elżbieta Umińska
Opiekun duchowy  Ksiądz Prałat Marian Mądry

„Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci to jakby ogromny chór   utworzony z dzieci całego świata ,które razem śpiewają Bogu swoje „ oto jestem” – wyrażając poprzez modlitwę , entuzjazm i konkretne zaangażowanie!” 

Jan Paweł II

I. Wstęp.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci /PDMD/ma na celu wychowanie dzieci od najmłodszych lat w duchu misyjnym.

Sobór  Watykański  II  przypomniał, że  Kościół  jest  ze  swej  natury  misyjny, podkreślając  jednocześnie  odpowiedzialność  całego  Ludu  Bożego  za  ewangelizację. Dlatego  wszystkie  wspólnoty  chrześcijańskie  powinny  włączyć  się  w  dzieło  szerzenia  Ewangelii  oraz  współodpowiedzialności  za  zbawienie  innych.

Bł. Maria Teresa  Ledóchowska często  powtarzała  Polakom:

„ Im  który  naród  więcej  czyni  dla  misji, tym  lepiej  w  jego  własnym  kraju  się  dzieje”.

Program Grupy Misyjnej działającej przy parafii św. Anny w Ząbkowicach Śl.  jest adresowany do uczniów klas II-VI szkoły podstawowej.

Realizacja programu przewidziana jest w okresie roku szkolnego.

Dzieci realizują program biorąc udział w spotkaniach animacyjnych, akcjach charytatywnych (sprzedaż materiałów misyjnych i prasy misyjnej,  Kolędnicy Misyjni, sprzedaż kartek świątecznych, itp.) i zobowiązują się odmawiać codzienną modlitwę w intencji misji.

Treści zawarte w programie zgodne są z założeniami Krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Proponowane metody, techniki i formy pracy umożliwiają realizację założonych celów.

II. Cele ogólne

 • Rozbudzenie wrażliwości misyjnej.
 • Pogłębienie wiedzy religijnej.
 • Zaktywizowanie misyjne.
 • Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego.

III. Cele dla ucznia

 • Niesienie pomocy duchowej misjom poprzez modlitwę i dobre uczynki.
 • Umiejętność składania duchowych i materialnych wyrzeczeń.
 • Organizowanie pomocy materialnej.
 • Podejmowanie własnych inicjatyw na rzecz misji.
 • Podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach według roku liturgicznego.
 • Uczestnictwo w dniach formacji, spotkaniach i kongresach PDMD diecezjalnych i krajowych.

IV. Przewidywane osiągnięcia:   

Dziecko należące do grupy misyjnej:

 • Zna historię Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci
 • Zna orędzia misyjne Jana Pawła II skierowane do dzieci
 • Potrafi słuchać Słowa Bożego i odnajdywać je w codzienności życia
 • Modli się za swoich rówieśników z krajów misyjnych i za misjonarzy głoszących Ewangelię
 • Ofiaruje w intencji misji swoje cierpienia, smutki, wyrzeczenia i radości
 • Czyta prasę misyjną (Świat Misyjny, Echo z Afryki, Misje dzisiaj)
 • Uczestniczy w akcji „Kolędników Misyjnych”
 • Wspomaga materialnie dzieci z krajów misyjnych (loterie misyjne)
 • Potrafi twórczo pracować w grupie

IV. Treści

         Treści                   Propozycje realizacji                  Termin 
   Rok liturgiczny
 • Przygotowanie liturgii Mszy św. na Niedzielę

Misyjną. 

      Tydzień Misyjny 
 • Przygotowanie różańca misyjnego, sposób jego odmawiania.
 • Przeprowadzenie kolędowania misyjnego.
 • Zaprezentowanie jasełek misyjnych.
 • Czynny udział w liturgii święta Trzech Króli
 • Przeprowadzenie misyjnej drogi krzyżowej.
 • Adoracja krzyża i Bożego Grobu
 • Udział w adwentowych i wielkopostnych rekolekcjach
 • Zbiórka ofiar.
       Boże Narodzenie       Wielkanoc    Adwent i Wielki        Post    Cały rok
    Duchowa i materialna pomoc misjom
 • Rozbudzanie potrzeby modlitwy za misje

i misjonarzy

 • Podejmowanie dobrych uczynków w intencji misji
 • Prowadzenie korespondencji z misjonarzami
 • Wysyłanie życzeń świątecznych i podarunków.
 • Zbiórka ofiar pieniężnych z kolędowania misyjnego i kiermaszów.
      Cały rok
   Misyjna formacja
 • Realizacja programu Ogniska Misyjnego
 • Podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach według roku liturgicznego
 • Czytanie „ Świata Misyjnego”
 • Uczestnictwo w specjalnych dniach formacji, spotkaniach i kongresach PDMD diecezjalnych i krajowych.
 • Udział w wycieczkach
 • Oglądanie filmów o dzieciach z krajów misyjnych.
 • Redagowanie gazetek szkolnych o misjach
      Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d blogerów lubi to: